دنیای کودک

بخش دنیای کودک مکتب موسیقی ایران زمین | گالری هدایت و پرورش کودکانمان

مرز بین انتقال آموخته‌ها و آماده کردن فرزندان برای رشد و بالندگی و خلق دنیای بهتر و انتقال ترس‌ها و هراس‌ها و تبدیل فرزندان خلاق و ریسک پذیر به مردگان متحرک محافظه‌ کار، چندان باریک است که اگر کمی بی‌دقت باشیم، ممکن است با هم اشتباه بگیریم، هدف این بخش آشنایی و صحبت در این بخش است و مشتاقانه منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم .