گالری عکس

گالری مکتب موسیقی ایران زمین و بم بانگ

این بخش شامل لحظه های ثبت شده از تمامی دوره های مکتب موسیقی ایران زمین هست،به خصوص لحظات بم بانگی با هنرجویان کوچولو و باهوش 🙂