کدام ساز و تا کی فرا بگیریم ؟!

کدام ساز و تا کی فرا بگیریم ؟!

اولین سئوالی که برای علاقه مندان موسیقی پیش می آید این است که کدام ساز را شروع کنیم و بعد تا چه مدت در نواختن آن ساز توانا خواهیم شد.

کدام ساز و تا کی فرا بگیریم ؟
پاسخ این سئوالات برای اشخاص مختلف با روحیات گوناگون متفاوت است. هرکس خود باید با شنیدن نمونه هائی هرچند کوتاه از سازهای مختلف با صدای آنها آشنا شود و دقت کند که از کدام صدا بیشتر متاثر شده و کدام ساز برایش جذاب تر می باشد و بعد با ارزیابی اینکه از چه استعدادی برخوردار است و روزانه چند ساعت امکان تمرین خواهد داشت و همچنین قصد دارد تا چه مرحله ای از نواختن ساز پیش برود جواب این سئوالات اساسی و اولیه را خود بیابد و البته و صد البته بهره گیری از استادانی کارآزموده با شیوه آموزشی اصولی و درست و همچنین با طرح درس هایی روشن و بهره گیری از لوازم کمک آموزشی مناسب و برنامه ای زمانبندی شده اعم از کلاسهای حاشیه ای، کنسرت های فصلی، معرفی آثار برتر و غیره در محیطی آرام و پیش بینی شده در فراگیری صحیح و سریع موسیقی بسیار موثر و پر ثمر خواهد بود.

social position advance

اشتراک گذاری پست