آموزش موسیقی به کودکان روش مفهومی

آموزش انتقال موضوعی است به کسانی که قبلاً از آن موضوعات اطلاع نداشته اند بطوری که پس از آموزش بتوانند از آموخته های خود استفاده کرده و مشکلات خود را در آن زمینه حل کنند. نحوۀ فراگیری گروه ها و طبقات مختلف کاملاً متفاوت است برای هـر دسـته بدلیل حساسیت ها- علاقمندیها – گرایش ها و جایگاهشان شیوه های متفـاوتی کاربـرد دارد. بدیـهی است نوآمـوز بایسـتی کـوتاه ترین – روان ترین و لذتبخش ترین راهها (بم بانگ) را برای فراگیری [...]

ادامه مطلب...